Kontener morski 20’DD OW – nowy

Kontener morski 20′ Dry Van Double Door to jednostka charakteryzująca się dwiema parami drzwi, umieszczonymi na przeciwnych końcach kontenera.

Materiał: Wykonany zwykle z stalowej konstrukcji dla trwałości i ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Drzwi: Posiada dwie pary drzwi – jedną na jednym końcu i drugą na przeciwnym. Drzwi zamykane są na rygle, ułatwiając załadunek i rozładunek.

Układ wnętrza: Wnętrze kontenera jest zazwyczaj puste, ale może być dostosowane do konkretnych potrzeb, na przykład poprzez instalację półek lub haczyków do stabilizacji ładunku

Zastosowanie: Kontenery 20′ Dry Van Double Door są przydatne w sytuacjach, gdy dostęp do ładunku z obu końców kontenera jest korzystny. To rozwiązanie ułatwia składowanie towarów i dostęp do nich w przypadku, gdy ładunek znajduje się w środku kontenera.

Stan techniczny: Oznaczenie OW – Zwrot One Way oznacza, że kontener jest fabrycznie nowy, po jednej podróży morskiej z fabryki. Jednostka może posiadać znikome ślady użytkowania w postaci pojedynczych minimalnych wgnieceń bądź zarysowań, powstałych podczas załadunku oraz rozładunku ze statku.

Certyfikaty: Kontenery morskie muszą spełniać międzynarodowe normy i być certyfikowane przez odpowiednie organy, aby mogły być używane w międzynarodowym transporcie.

Kontenery 20′ Dry Van Double Door są stosunkowo wszechstronne i oferują dodatkową elastyczność w zakresie dostępu do ładunku. Mogą być stosowane w różnych branżach, umożliwiając efektywne zarządzanie ładunkiem i ułatwiając manipulację towarami o różnych rozmiarach i kształtach.