Czy za kontener trzeba płacić podatek od nieruchomości?

Kontenery mobilne są popularnym rozwiązaniem w przemyśle i handlu. Często wykorzystywane są jako magazyny, biura tymczasowe, a nawet jako mieszkania. Jednakże, czy obiekty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Udostępnij
kontener obiekt budowlany

Kontenery mobilne są popularnym rozwiązaniem w przemyśle i handlu. Często wykorzystywane są jako magazyny, biura tymczasowe, a nawet jako mieszkania. Jednakże, czy obiekty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Kontener jako obiekt budowlany

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są budynki i ich części, budowle i urządzenia budowlane, niebędące budynkami, oraz urządzenia i sieci, jeżeli związane są z gruntem na stałe.

W tym kontekście kontener może zostać uznany za obiekt budowlany, jeżeli zostanie trwale związany z gruntem. Oznacza to, że jeżeli kontener zostanie postawiony na stałe, na przykład na betonowym fundamencie, to będzie uznany za obiekt budowlany i będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Czytaj również: Czy kontener jest obiektem budowlanym?

Kontener jako obiekt niebędący budynkiem

Jeżeli kontener nie zostanie trwale związany z gruntem, to może zostać uznany za obiekt niebędący budynkiem. W tym przypadku również może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Wyrok sądu administracyjnego w sprawie kontenera biurowego

W sprawie kontenera biurowego wydano wyrok przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1144/16). Sąd orzekł, że tymczasowy obiekt budowlany w postaci kontenera biurowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Sąd uznał, że kontener biurowy nie spełnia przesłanek budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

Wniosek

Kontenery, jako obiekty kontenerowe, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeżeli zostaną trwale związane z gruntem. Kontenery mobilne również mogą podlegać opodatkowaniu w zależności od ich trwałego związania z gruntem. Warto jednak zwrócić uwagę na wyrok NSA.

3 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są budowle, budowle wraz z instalacjami i urządzeniami, budowle tymczasowe, budowle rolnicze, budowle specjalnego przeznaczenia oraz urządzenia budowlane, jeżeli są trwale związane z gruntem. Z kolei w art. 3 pkt 3 ustawy o prawie budowlanym budowlą jest obiekt budowlany, który powstaje w wyniku wykonania robót budowlanych i jest trwale związany z gruntem. W świetle tych definicji kontener nie jest budowlą, ponieważ nie jest obiektem związanym trwale z gruntem.

Jednakże, jak już wspomniano, kwestia opodatkowania kontenerów mobilnych podatkiem od nieruchomości w Polsce nie jest jasno uregulowana, co prowadzi do nieporozumień i

różnych interpretacji prawa. Podobna sytuacja miała miejsce w 2016 roku w Polsce w sprawie opodatkowania przyczepy mieszkalnej podatkiem od nieruchomości. Wówczas sąd administracyjny wydał wyrok stwierdzający, że przyczepa mieszkalna stanowi obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o prawie budowlanym i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Warto jednak pamiętać, że wyroki sądowe nie są jednoznaczne i zawsze zależą od konkretnych okoliczności sprawy. Dlatego też, w przypadku wątpliwości co do opodatkowania kontenera, warto skonsultować się z organem podatkowym i uzyskać interpretację prawa.

Menu