Jak działa kontener morski chłodnia? Budowa “puszki” i agregatu

Kontenery morskie chłodnicze to niezawodne i wydajne urządzenia, które pozwalają na bezpieczny transport i przechowywanie produktów wymagających kontrolowanej temperatury. Są one szeroko wykorzystywane w branży spożywczej, farmaceutycznej, kwiatowej i innych.

Udostępnij
kontener chłodniczy jak działa - steelcube

Kontenery morskie chłodnicze są powszechnie wykorzystywane do transportu i przechowywania produktów wymagających kontrolowanej temperatury. Mogą być używane do przewozu żywności, leków, kwiatów, a nawet szczepionek.

Budowa kontenera chłodniczego

Kontener chłodniczy składa się z następujących elementów:

 • Obudowa: wykonana jest z blachy stalowej lub aluminiowej. Jest to zewnętrzna warstwa kontenera, która chroni jego zawartość przed uszkodzeniami.
 • Izolacja: wykonana jest z pianki poliuretanowej lub styropianu. Izoluje kontener od otoczenia, zapobiegając ucieczce ciepła lub zimna.
 • Agregat chłodniczy: odpowiada za utrzymywanie żądanej temperatury wewnątrz kontenera.
 • System wentylacji: zapewnia wymianę powietrza wewnątrz kontenera.

Jak działa agregat chłodniczy?

Agregat chłodniczy w kontenerze morskim jest urządzeniem złożonym, które składa się z kilku podstawowych elementów:

 • Kompresor – spręża płyn chłodniczy, zwiększając jego ciśnienie i temperaturę.
 • Skraplacz – oddaje ciepło z płynu chłodniczego do otoczenia.
 • Zawór rozprężny – obniża ciśnienie płynu chłodniczego, powodując jego odparowanie.
 • Parownik – odbiera ciepło z powietrza w kontenerze, powodując skraplanie się płynu chłodniczego.

Ważne dane techniczne agregatu chłodniczego w kontenerze morskim to:

 • Pojemność chłodnicza – określa maksymalny zakres temperatur, który może być osiągnięty przez agregat.
 • Moc chłodnicza – określa ilość ciepła, którą agregat może odprowadzić z powietrza w kontenerze.
 • Napięcie znamionowe – określa napięcie elektryczne, przy którym agregat może pracować.
 • Prąd znamionowy – określa prąd elektryczny, który jest pobierany przez agregat podczas pracy.
 • Częstotliwość znamionowa – określa częstotliwość prądu elektrycznego, przy której agregat może pracować.
 • Przepływ powietrza – określa ilość powietrza, którą agregat może przetłoczyć przez parownik.

Proces chłodzenia

Proces chłodzenia w kontenerze chłodniczym odbywa się w następujący sposób:

 1. Kompresor spręża czynnik chłodniczy, zwiększając jego ciśnienie i temperaturę.
 2. Gorący czynnik chłodniczy przepływa przez kondensator, oddając ciepło do otoczenia.
 3. Chłodny czynnik chłodniczy przepływa przez evaporator, pochłaniając ciepło z powietrza wewnątrz kontenera.
 4. Rozprężacz obniża ciśnienie czynnika chłodniczego, powodując jego odparowanie.
 5. Odparowany czynnik chłodniczy przepływa do sprężarki, gdzie cały cykl się powtarza.

Rodzaje kontenerów chłodniczych

Kontenery chłodnie występują w różnych rozmiarach i typach. Najpopularniejsze są kontenery o pojemności 20 i 40 stóp. Kontenery chłodnie mogą być wyposażone w różne systemy chłodzenia, w zależności od wymagań transportowanych towarów.

Systemy chłodzenia

Do najpopularniejszych systemów chłodzenia kontenerów morskich należą:

 • Systemy chłodzenia agregatowe – są to systemy, w których agregat chłodniczy znajduje się wewnątrz kontenera.
 • Systemy chłodzenia niezależne – są to systemy, w których agregat chłodniczy znajduje się poza kontenerem.
 • Systemy chłodzenia wodno-parowe – są to systemy, w których do chłodzenia wykorzystywana jest woda.

Ogrzewanie kontenera chłodniczego

W niektórych przypadkach konieczne jest ogrzewanie kontenera chłodniczego. Do tego celu wykorzystuje się specjalne systemy grzewcze, które mogą być zasilane prądem elektrycznym lub gazem.

chłodniczy kontener morski - steelcube

Utrzymanie kontenera chłodniczego

Kontenery chłodnie wymagają regularnej konserwacji i przeglądów. Ważne jest, aby system chłodniczy był sprawny i działał prawidłowo.

Regulacja temperatury

Temperaturę wewnątrz kontenera chłodniczego można regulować za pomocą termostatu. Termostat włącza i wyłącza agregat chłodniczy w zależności od temperatury powietrza wewnątrz kontenera.

Oznaczenia kontenerów chłodniczych

Kontenery chłodnicze są oznaczone kodem CSC. Kod ten potwierdza, że kontener spełnia wymagania bezpieczeństwa określone przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

Oto kilka przykładów oznaczeń kontenerów chłodniczych:

 • R- oznacza kontener chłodniczy przeznaczony do transportu żywności.
 • I- oznacza kontener chłodniczy przeznaczony do transportu leków.
 • S- oznacza kontener chłodniczy przeznaczony do transportu innych towarów wymagających kontrolowanej temperatury.

Zobacz też: Typy kontenerów morskich – co oznaczają skróty DC, HCRC, RF, HCRF w przypadku kontenerów

Zastosowanie kontenerów chłodniczych

Kontenery chłodnicze są szeroko wykorzystywane do transportu i przechowywania produktów wymagających kontrolowanej temperatury. Mogą być używane do przewozu następujących towarów:

 • Żywność: mięso, ryby, warzywa, owoce, nabiał, pieczywo, napoje
 • Leki: szczepionki, leki wrażliwe na temperaturę
 • Kwiaty
 • Inne towary wymagające kontrolowanej temperatury: elektronika, produkty chemiczne, materiały biologiczne

Kontenery morskie chłodnicze to niezawodne i wydajne urządzenia, które pozwalają na bezpieczny transport i przechowywanie produktów wymagających kontrolowanej temperatury. Są one szeroko wykorzystywane w branży spożywczej, farmaceutycznej, kwiatowej i innych.

Menu